کار مهندس بهداشت حرفه ای چیست؟

کار مهندس بهداشت حرفه ای چیست؟

علم بهداشت حرفه ای چه می گوید؟

بهداشت حرفه‌ای (یا سلامت شغلی یا سلامت کار) شاخه‌ای است ازعلم بهداشت وعبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبت های بهداشتی درمانی به منظور سالم سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار. بهداشت حرفه‌ای ترکیبی از علوم پزشکی ومهندسی است و آن را می توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط های شغلی تعریف کرد.

 

کار مهندس بهداشت حرفه ای چیست؟

کار مهندس بهداشت حرفه ای (متخصص سلامت شغلی) به طور خلاصه، شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی است.

نگهداری و بهبود حداکثر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان مشاغل مختلف، از طریق پیشگیری از خطرات تهدید کننده سلامت کارگران، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار و اثرات سوء آن بر تندرستی آنان امکان پذیر می‌باشد.

کارشناس بهداشت حرفه‌ای با شناخت محیط کار، فرایندهای کاری، خطرات وعوامل زیان‌آور محیط کار و نیز تاثیراتی که این عوامل بر سلامت شاغلین می‌گذارند، به بررسی، ارزیابی، اندازه گیری وکنترل عوامل زیان آورمحیط کار می پردازد و در جهت سالم سازی وبهسازی محیط کار تلاش می کند.

در کار مهندس بهداشت حرفه ای تعامل و همکاری با پزشکان جایگاه ویژه ای دارد و او در صورت شناسایی بیماری های حرفه ای در شاغلین، آنها را برای تشخیص قطعی و درمان نزد پزشک می فرستد.

عوامل زیان آور محیط کار (که شناسایی و کنترل آنها یکی از وظایف اصلی مهندسی بهداشت حرفه ای است)، عبارتند از :

 • عوامل زیان آور فیزیکی محیط کارشامل سروصدا، گرما و رطوبت، سرما، ارتعاش، فشار (کمبودوافزایش فشار)، روشنایی (کمبود وافزایش نور)، اشعهٔ مادون قرمز، اشعهٔ ماورایبنفش، اشعه‌های یونیزان و الکتریسیته

 • عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار مانند گازها، بخارات، دود ومه ،گرد وغبار، اسیدها و بازها، فلزات و

 • عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار شامل ویروس‌ها، قارچ‌ها، انگل‌ها، باکتری‌ها و …

 • عوامل زیان آورمکانیکی و ارگونومیک محیط کار شامل: پوزیشن‌های نامناسب بدن حین کار، بلندکردن و حمل بار بیش ازحد مجاز، سطوح کارشامل میز، صندلی، ابزارآلات مورد استفاده، تجهیزاتی که مناسب طراحی نشده باشند و 

 • عوامل زیان آور روحی وروانی محیط کارمانند روابط  کارگر با کارفرما، همکاران، زیردستان، تشویق‌ها و تنبیه ها، ارتقاء شغلی، رضایت شغلی و

 

وظایف مهندس بهداشت حرفه ای

اگر محل کار مهندس بهداشت حرفه ای در مراکز صنعتی، شرکت و واحدهای کاری باشد، وظایف اصلی او عبارتند از :

 • نظارت فنی بر کارکنان جهت رعایت ضوابط بهداشت حرفه ای

 • بازدید منظم از بخش های مختلف، شناسایی مشکلات بهداشت حرفه ای و تصمیم گیری برای رفع آنها

 • بررسی محیط کار از نظر وجود انواع عوامل زیان بار (نمونه برداری، سنجش و ارزیابی مستمر) و برنامه ریزی برای رفع آنها

 • نظارت بر اجرای درست ضوابط آیین نامه بهداشتی محل کار

 • تهیه و تدوین محتوا و وسایل آموزشی شامل بروشور، پوستر، نشریه، فیلم و … برای شاغلین و مدیران جهت آموزش بهداشت حرفه ای

 • بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث و مشکلات محیط کار و تلاش جهت رفع یا پیشگیری از آنها

 • نظارت بر کلیه موارد بهداشتی مانند آشپزخانه ها، غذاخوری ها، سرویس های بهداشتی و …

 • تهیه گزارش وضعیت بهداشت حرفه ای، بیماری ها و مشکلات موجود در این حوزه برای مدیران و سازمان های مربوطه

 
و اگر محل کار مهندس بهداشت حرفه ای در مراکز بهداشت باشد، وظایف اصلی او عبارتند از :

 • کسب شناخت و اطلاعات کافی از وضعیت بهداشت حرفه ای کارگاه ها و کارخانجات

 • تنظیم و پیگیری اجرای برنامه های پیشگیری از انواع بیماری های کاری و عوارض آنها

 • نمونه برداری، سنجش و ارزیابی عوامل زیان بار محیط کار

 • نظارت بر اجرای طرح های بهداشت حرفه ای

 • برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی برای مسئولان بهداشت حرفه ای، اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و…

 • بررسی گزارشات رسیده از واحدها، کارگاه و کارخانه ها، تشخیص نواقص و عیوب و صدور اخطاریه در صورت نیاز

 • صدور مجوز برای شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

 

در مقالات بعدی با جنبه های دیگری از شغل مهندس بهداشت محیط آشنا خواهید شد.

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.