درآمد و استخدام کارشناس روابط عمومی

درآمد و استخدام کارشناس روابط عمومی

محل کار کارشناس روابط عمومی

کارشناسان روابط عمومی می توانند در سازمانها و ادارات مختلف که از نظر اندازه و اعتبار در حد متوسط به بالا می باشند مشغول به کار شوند. در شرکت های کوچکتر نقش مدیر روابط عمومی را معمولا مدیرعامل ایفا می کند و اساسا در خیلی از شرکت های کوچک نیازی به وجود چنین شغل و تخصصی نمی باشد.

 

استخدام کارشناس روابط عمومی در ایران

آمار رسمی و مشخصی از وضعیت استخدام کارشناس روابط عمومی در ایران موجود نمی باشد. ولی از آنجا که در سال های اخیر مساله روابط عمومی بسیار بیشتر مورد توجه شرکت ها و سازمان های مختلف قرار گرفته است، پیش بینی می شود استخدام کارشناس روابط عمومی روند مثبت و خوبی در سال های آینده داشته باشد.

 

وضعیت استخدام کارشناس روابط عمومی در برخی از کشورهای جهان

آمریکا – میزان استخدام کارشناسان روابط عمومی بین سالهای۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ۲۱ درصد رشد خواهد داشت. در حالی که متوسط این رشد برای همه مشاغل ۱۴ درصد می باشد.

استرالیا – میزان استخدام این شغل در ۵ سال گذشته رشد ۳۶.۸ درصدی داشته و درآینده نیز رشد زیادی برای آن پیش بینی شده است.

 

درآمد و حقوق کارشناس روابط عمومی در ایران

در ایران با توجه به حضور بیشتر شاغلین روابط عمومی در شرکت ها و سازمان های دولتی، لذا حقوق و دستمزد دریافتی آنها از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می کند. کارشناسان روابط عمومی در شرکت ها و سازمان های خصوصی هم درآمدهای متفاوتی دارند.

در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال ۱۳۹۳ توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد متخصصان روابط عمومی در سمت های مختلف شغلی استخراج شده است.

برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای متخصص روابط عمومی در نظر گرفته شده اند شامل کارشناس روابط عمومی، مدیر ارتباطات، مدیر روابط عمومی، کارشناس اطلاع رسانی، کارشناس ارشد ارتباطات و … می باشند که یک متخصص روابط عمومی می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.

برای کارشناس روابط عمومی حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال یک کارشناس روابط عمومی در اواخر سال ۱۳۹۳، حداقل درآمد ۶۳۰۰۰۰ تومان، حداکثر درآمد ۲۳۹۰۰۰۰ تومان و متوسط درآمد ماهیانه ۱۰۵۰۰۰۰ تومان را داشته است.

public relation manager salary

درآمد کارشناس روابط عمومی در سایر کشورها

آمریکا - متوسط درآمد سالانه کارشناسان روابط عمومی در سال ۲۰۱۰، ۵۷,۵۵۰ دلار (متوسط همه مشاغل ۳۳,۸۴۰ دلار) و در سال ۲۰۱۲، ۵۴,۲۰۰ دلار بوده است. مطابق با آخرین آمارها در سال ۲۰۱۳، درآمد سالانه مدیران روابط عمومی در آمریکا ۹۳.۲۵۰ دلار می باشد. 

استرالیا - متوسط درآمد سالیانه  ۶۱.۰۰۰ دلار (قبل از کسر مالیات) می باشد.

انگلستان - متوسط درآمد سالیانه در این شغل برای افراد تازه کار بین ۲۴.۵۰۰ تا ۳۰.۵۰۰ دلار ،  افراد با تجربه بین ۳۰.۵۰۰ تا ۶۱.۰۰۰ دلار و برای مدیران بین ۱۲۲.۰۰۰ تا ۱۵۲.۵۰۰ دلار می باشد.

 
 

مطالب مرتبط