محل کار برخی از بزرگترین مشاهیر خلاق تاریخ

خبرنگار متعجب از نویسنده میزبان پرسید: «آقای دکتر در این اتاق نامنظم چطوری چیزی را که می خواهید پیدا می کنید؟» پیاژه در جوابش گفت: « دو گونه نظم داریم: هندسی و طبیعی.

اتاق من به صورت طبیعی منظم است و نه هندسی. بنا بر این، من به راحتی چیزی را که بخواهم می یابم!

دیدن محیط کاری آفرینندگان بزرگ هنری، ادبی و علمی به اندازه آثارشان جالب است!

به گزارش روزگارنو، روزی خبرنگاری به خانه ژان پیاژه رفت و از دیدن اتاق کار به ظاهر نامرتب او تعجب کرد. این در حالی است که نوشته های این روان شناس بزرگ، بسیار مرتب و منظم بود.

بنا بر این گزارش، خبرنگار متعجب از نویسنده میزبان پرسید: «آقای دکتر در این اتاق نامنظم چطوری چیزی را که می خواهید پیدا می کنید؟» پیاژه در جوابش گفت: « دو گونه نظم داریم: هندسی و طبیعی. اتاق من به صورت طبیعی منظم است و نه هندسی. بنا بر این، من به راحتی چیزی را که بخواهم می یابم!»

در این گزارش تصاویری می بینیم از محیط کار برخی از آفرینندگان مختلف که در آن بعضی از زیباترین آثار خواندنی، دیدنی یا شنیدنی معاصر را پدید آورده اند:

درباره نویسنده

من درباره مشاغل، رشته های تحصیلی و کارآفرینی تحقیق می کنم و از طریق نوشتن و ترجمه مقاله، مشاوره و برگزاری سمینار به دانش آموزان، دانشجویان و کارجویان در انتخاب شغل و رشته تحصیلی و یا شروع یک کسب و کار جدید کمک می کنم.

مطالب مرتبط