لذت کار در دریا و روی کشتی با مدرک مهندسی مکانیک کشتی

علی قطره سامانی مولد ۱۳ آذر ۶۲ شهرکرد است . لیسانس مهندسی مکانیک کشتی از دانشگاه چابهار دارد و از کارش و زندگی اش لذت می برد. او در شرایط سخت و در دریا و یا روی کشتی کار می کند ولی خیلی خوشحال است. 

برای مطالعه نحوه زندگی علی می توانید روی عکس ها کلیک کنید و در صورت نیاز با کلیک بر روی آیکن بزرگ کننده عکس ، که روی عکس نمایش داده می شود، مطالب تصویر را با فونت درشت و خوانا مطالعه کنید و لذت ببرید. 

مطالب مرتبط