بهترین مشاغل سال ۲۰۱۵ امریکا به روایت تصویر

همانطوری که بارها اشاره کردیم، کلمه ای به عنوان شغل خوب یا شغل بد وجود خارجی ندارد و هر شغل برای یک نفر خاص مناسب است. از سوی دیگر واقعا نمی توان گفت که برای هر کس واقعا یک شغل خوب و مناسب وجود دارد و بقیه شغل ها برای او مناسب نیست.

اما در لیست زیر بعضی از مشاغل که از نظر برخی از پارامترها امتیازات بیشتری کسب کرده اند لیست شده اند تا شاید بتواند به شما در انتخاب شغل کمک نماید.

برای انتخاب این مشاغل از عواملی همچون میزان درآمد، امکان برقراری تعادل بین شغل و زندکی خانوادگی، چشم انداز توسعه شغل و عواملی مثل این استفاده شده است.

ضمنا قبل از اینکه بهترین شغل های ۲۰۱۵ امریکا را ببینید، باید به این موضوع توجه کنید که این برتری و اندازه گیری در کشور دیگری غیر از ایران انجام شده است ولی با توجه به صنعتی شدن کشور و تخصصی شدن مشاغل در سال های اخیر و ادامه این روند در سال های بعد و الگوگیری اکثر کشورها از کشورهای توسعه یافته در حوزه کسب و کار، لذا با نگاهی دقیق به آنها می توان تا حدی در خصوص وضعیت مشاغل مختلف در سال های آینده ایران پیش بینی کرد.

منبع مطلب:http://money.usnews.com/

مطالب مرتبط