بررسی اولین فراخوان جذب هیأت علمی سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی

بررسی اولین فراخوان جذب هیأت علمی سال ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی

زمان ثبت نام و نحوه آن

این فراخوان که از تاریخ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ آغاز شده است،شیوه ای متفاوت با فراخوان های گذشته داشته و در سه شاخه جذب برون سازمانی، جذب درون سازمانی و جذب نخبگان برگزار می شود.
جذب برون سازمانی به شیوه معمول از میان متقاضیان واجد شرایط صورت می‌پذیرد.
جذب درون سازمانی به اعضای هیأت علمی پیمانی و رسمی و غیر بازنشسته حال حاضر دانشگاه آزاد اسلامی اختصاص دارد که می توانند بر اساس شرایط علمی و نیاز واحدها در فرآیند جذب به صورت رقابتی و بدون تشریفات جذب برون سازمانی شرکت نمایند.
 

جذب نخبگان 

جذب نخبگان بر اساس توافق‌نامه فی‌ما‌بین دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد ملی نخبگان در اسرع زمان و با حداقل تشریفات به فارغ التحصیلان مقطع دکتری که تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان هستند اختصاص دارد.

 

بورس تحصیلی

همچنین دانشجویانی که امتحان جامع دکتری را داده باشند و از شرایط خوبی از نظر علمی و فعالیت های تحقیقاتی برخوردار باشند، با تایید دانشگاه، بورس شده و به استخدام دانشگاه درخواهند آمد. بر اساس اطلاعیه، بورسیه تحصیلی شامل  متقاضیانی می شود که از پروپوزال خود دفاع کرده اند و حداکثر دوسال پس از موافقت با بورسیه آنها، از رساله دکتری خود دفاع نمایند.
 

جذب کارشناس ارشد به عنوان هیأت علمی

طبق اطلاعیه فراخوان، ارایه تقاضا با مدرک کارشناسی ارشد مقدور نیست.(به استثنای مراکز آموزشی سما).
 

چگونگی رسیدگی به پرونده ها و انتخاب برگزیدگان

هیأت اجرایی جذب استان به تعداد سه برابر اعلام نیاز واحد در رشته و گرایش مربوطه از بین متقاضیان بر اساس شاخص:
 
معدل دکتری+معدل ارشد+ (معدل کارشناسی۲× )
 
انتخاب و به کارگروه بررسی توانایی علمی معرفی می کند، این کارگروه از بین افراد معرفی شده دو برابر تعداد اعلام نیاز شده را بر اساس نمره کسب شده انتخاب و پرونده این افراد را به شورای مرکزی جذب یا بورس دانشگاه ارسال می کند. بررسی صلاحیت عمومی افراد در صورت تایید شورای مرکزی جذب یا بورس دانشگاه توسط هیأت اجرایی استان مربوطه انجام می شود. (موارد امتیازآور در هر دو بخش صلاحیت علمی و عمومی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیوست راهنمای شغلی استاد دانشگاه در باکس سمت راست همین صفحه ارایه شده که می تواند برای داوطلبان بسیار مفید باشد).
 

سایر نکات:

  1. لیست اولویتهای قابل انتخاب به صورت هوشمند و بر اساس سابقه تحصیلی درج شده در فرم تقاضا پیشنهاد می شود. بنابراین لازم است که کد رشته های سابقه تحصیل شما با کد اولویت مورد نظرتان یکی باشد تا امکان انتخاب داشته باشید و اگر رشته های تحصیلی دو مقطع آخر شما با اولویت مد نظرتان متفاوت باشد، نمی توانید تقاضا بدهید.

  2. هر داوطلب مجاز به انتخاب یک واحد دانشگاهی است. این اولویت، محل خدمت داوطلب است اما طبق اطلاعیه، دانشگاه در صورت ضرورت در محدوده استان مجاز به جابجایی داوطلب است.

  3. علاقه مندان به عضویت در هیئت علمی گروه معارف باید به لیست رشته های متناسب دقت کنند. این لیست در سایت ثبت نام موجود است

  4. ثبت نام بر اساس کد ملی صورت می گیرد و سیستم از پذیرش کد تکراری خودداری می کند. بنابراین اگر در فراخوان قبلی تعیین تکلیف نشده باشید قادر به ثبت نام نخواهید بود. البته حذف سوابق قبلی(به معنی انصراف متقاضی از فراخوان گذشته)امکان پذیر بوده و در این حالت می توانید ثبت نام جدید را انجام دهید.

  5. حداقل معدل قابل قبول برای مقطع کارشناسی۱۴، کارشناسی ارشد ۱۵ و دکترا ۱۶ اعلام شده است.

مطالب مرتبط