استاد دانشگاه کیست؟ کار استاد دانشگاه چیست؟

استاد دانشگاه کیست؟ کار استاد دانشگاه چیست؟

استاد دانشگاه کیست؟

استاد دانشگاه ، مدرسی است که در دانشگاه به دانشجویان آموزش می دهد و در عین حال به تحقیق و پژوهش در دانشگاه اشتغال دارد. شغلی که بسیاری از دانشجویان در آرزوی آن به سر می برند.

 

استاد دانشگاه ، مدرس دانشگاه یا عضو هیأت علمی …

اگرچه عنوان ” عضو هیئت علمی ” یا ” مدرس دانشگاه” برای این شغل دقیق تر از عنوان ” استاد دانشگاه ” بوده و به عبارتی استاد دانشگاه یکی از مراتب عضو هیئت علمی است، اما در اینجا از عبارت ” استاد دانشگاه ” که در نگاه عموم  رایج تر می باشد، استفاده شده است.

همچنین یک عضو هیئت علمی ممکن است در یک مرکز آموزش عالی غیر از دانشگاه (نظیر پژوهشگاه، پژوهشکده، سازمان، شرکت دانش بنیان و نظایر آن) مشغول به کار شود که باز هم به جهت عمومیت فعالیت در دانشگاه، عنوان استاد دانشگاه به آن داده شده است. در هر حال شرایط کلی و تعاریف مربوطه به طور معمول در اکثر سازمان ها صدق می کند.

 

آموزشی یا پژوهشی

در یک دسته بندی کلی، اساتید دانشگاه به دو گروه آموزشی و پژوهشی تقسیم بندی می شوند. بخش عمده فعالیت اساتید آموزشی تدریس و بخش کوچکتری از آن تحقیق و پژوهش است. در حالی که برای اساتید پژوهشی شرایط برعکس بوده و عمده کار آنها پژوهش می باشد.

 

مربی ، استادیار ، دانشیار و استاد !

از نظر رتبه علمی نیز می توان اساتید دانشگاه (یا بهتر بگوییم اعضای هیئت علمی) را در ۴ گروه جای داد که به ترتیب عبارتند از مربی، استادیار، دانشیار و استاد. به طوری که به صورت معمول، یک فرد با مدرک کارشناسی ارشد و در بدو خدمت در مرتبه مربی و فردی با مدرک دکترا ( بسته به سابقه خدمت و فعالیت های علمی، پژوهشی و اجرایی قبلی) در یکی از مراتب سه گانه بعدی قرار می گیرد.

بدیهی است که هر عضو هیئت علمی علاوه بر نیات متعالی علمی و آموزشی، تمایل به پیشرفت و ارتقاء به مرتبه بالاتر و استادی نیز دارد و این یعنی تلاش مستمر برای به روز نگه داشتن معلومات و ارایه فعالیت های علمی لازم مثل مقاله، کتاب، کنفرانس و… . این تلاش، یکی از رموز پویایی علمی هر دانشگاهی است.

 

ساعت کار و محل کار استاد دانشگاه

ساعت کار استاد دانشگاه به طور معمول و در ابتدای کار ۴۰ ساعت در هفته ( ۸ ساعت در روز) و تمام وقت است. (برای اساتید گروه پزشکی این میزان تا ۵۶ ساعت در هفته افزایش می یابد که به آن طرح تمام وقت جغرافیایی می گویند). به تدریج و با بالا رفتن سطح علمی از این میزان ساعت موظف کاسته می شود و استاد دانشگاه وقت آزادتری خواهد داشت. ساعات موظف یک استاد دانشگاه همانطور که بیان شد باید صرف تدریس، تحقیق، فعالیت های مدیریتی و اجرایی و پاسخگویی به دانشجویان و راهنمایی آنان و نیز ارتقاء علمی خود از طریق مطالعه، تألیف و … شود.

معمولاً چند استاد دانشگاه در یک رشته تحصیلی یا تخصصی مشترک، تشکیل یک گروه آموزشی را می دهند. یک دانشکده مرکب از چندین گروه آموزشی است و وظیفه هماهنگی بین اعضای یک گروه آموزشی را فردی با عنوان “مدیر گروه” بر عهده دارد.

 

وظایف استاد دانشگاه

  • تهیه طرح درس (برنامه تدریس) منطبق بر سرفصل دروس دانشگاه
  • تدریس سرفصل های تعیین شده و راهنمایی دانشجویان و رفع اشکالات آنها
  • ارزیابی آموخته های دانشجویان و تعیین نمرات آنها
  • همراهی و هدایت دانشجویان در فعالیت های علمی هر درس (پروژه، آزمایشگاه، بازدید علمی و …)
  • تلاش برای توسعه رشته های دانشگاهی در مقاطع مختلف
  • هماهنگی و همکاری با مسؤولین دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف علمی و شرکت در جلسات مربوطه
  • به روز نگه داشتن دانش خود از طریق شرکت در فعالیت های علمی و ارایه مقالات و تحقیقات علمی و پژوهشی

 

استاد دانشگاه شدن برای شما مناسب است، اگر …

اگر به تدریس در بالاترین سطح آن یعنی سطح آکادمیک علاقه مندید و یا اگر مایلید با تحقیق و پژوهش در دانشگاهها و دیگر مراکز آموزش عالی مرزهای دانش را درنوردید و البته اگر در رشته خود شاگرد اول هستید و از بنیه و توان علمی و آموزشی قوی برخوردارید،  باید گفت این شغل مناسب شماست!

 

 

مطالب مرتبط